Dainese 4 Stroke Long Gloves

฿10,400.00

ถุงมือ Dainese 4 Stroke Long Gloves

ถุงมือที่ได้รับการรับรอง การใช้งานเน้นความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและเหมาะกับการใช้งาน

ข้อต่อและข้อต่อด้านหลังของเหล็กข้อต่อโพลียูรีเทนและระบบป้องกันการบิดเบี้ยว (DCP) บนนิ้วทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนแทร็กแข่งและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

Description

ถุงมือ Dainese 4 Stroke Long Gloves

ถุงมือที่ได้รับการรับรอง การใช้งานเน้นความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและเหมาะกับการใช้งาน

ข้อต่อและข้อต่อด้านหลังของเหล็กข้อต่อโพลียูรีเทนและระบบป้องกันการบิดเบี้ยว (DCP) บนนิ้วทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนแทร็กแข่งและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dainese 4 Stroke Long Gloves”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สินค้าทุกชิ้นสามารถสอบถาม ก่อนทำการซื้อได้ที่ Tel:089-812-9883,081-751-1320 Dismiss